En çok hangi enerji tüketimine para harcıyorsunuz?Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması'na göre, tüketiciler enerji sektöründe en önemli sorunun pahalılık olduğunu düşünüyor.

Türkiye'deki tüketiciler enerji sektöründe en önemli sorunun "pahalılık" olduğunu düşünüyor.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından ikincisi yapılan "Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"nın 2017 sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Feyiz, CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Yardımcı Doç. Dr. Emre Çelebi'nin katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırma kapsamında tesadüfi yöntemle 16 ilden seçilen bin 235 katılımcıya 46 soru soruldu. Yüz yüze soru-cevap şeklinde yapılan araştırmadaki katılımcıların yüzde 49,5'ini kadın, yüzde 50,5'ini erkekler oluşturdu.

Araştırmaya katılanların yarısının aylık ortalama hane geliri 900-2 bin 700 lira arasında değişirken, yüzde 71'i evli, yüzde 24'ü bekarlardan oluştu.

- "Enerjiyi televizyondan öğrendik"

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 67'si enerjiyle ilgili konular hakkında televizyondan, yüzde 16'sı da internet ve sosyal medya üzerinden bilgi aldığını söyledi.

"Enerji tüketiminizi düşündüğünüzde hangisi için daha çok para harcıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 66'sı ısınma, yüzde 28'i aydınlatma ve ev aletleri, kalan kısmı ise pişirme, sıcak su ve soğutma giderleri yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 52'sinin doğalgaz, yüzde 21'inin kömür, yüzde 15'inin odun ve yüzde 10'unun da elektrikle ısındığı belirlendi.

Aylık geliri 900 lira ve altında olan katılımcılar odun ve kömürle ısınırken, bin 800-2 bin 700 lira geliri olanların yüzde 60'ının doğalgazla ısındığı tespit edildi.

- En fazla gaz tercih ediliyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 49'u mutfakta doğalgaz tercih ederken, yüzde 41'i ise tüpgaz/LPG kullanıyor. Evde parasal olarak en fazla tüketilen enerji türü de yüzde 47 ile doğalgaz oldu.

İl bazında enerji kaynaklarına ödenen miktara bakıldığında ise Ankara'daki katılımcıların yüzde 84,7'sinin en fazla doğalgaza, Antalya'daki katılımcıların yüzde 89,6'sının da en fazla elektriğe para ödediği öğrenildi.

"Evinizde toplam enerji tüketimi için aylık ne kadar harcıyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 36'sı "201-300 lira harcıyoruz" cevabını verdi.

Evlerinde ısı yalıtımı olup olmadığı sorulan katılımcıların yüzde 66'sı evlerinde yalıtım bulunmadığını, yüzde 32'si ise ısı yalıtımlı binalarda oturduklarını belirtti.

"Yaşadığınız mahallede elektrik kesintileri hangi sıklıkta oluyor?" sorusunda yılda birkaç kez diyenlerin oranı yüzde 45, ayda birkaç kez diyenlerin oranı yüzde 34 oldu.

- Katılımcıların yüzde 53'ü nükleeri zararlı görüyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42'si Türkiye'de enerji sisteminin en önemli sorununun "pahalılık" olduğunu belirtirken, yüzde 17'si de "ithal enerjiye bağımlılık" cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 16'sı ise enerji sektöründeki en büyük sorunun çevreye verilen zarar olduğunu savundu.

Oy verilen parti bazında bakıldığında ise AK Parti seçmeni katılımcıların yüzde 42'si, CHP seçmeni katılımcıların yüzde 39'u, MHP seçmeni katılımcıların yüzde 36'sı ve HDP seçmeni katılımcıların yüzde 35'i "enerjide en önemli sorunun pahalılık" olduğu yanıtını verdi.

"Türkiye'nin gelecekteki en önemli enerji kaynağının ne olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 34'ü güneş cevabını verirken, yüzde 21'i bor, yüzde 14'ü doğalgaz ve yüzde 9'u rüzgar dedi.

Araştırmaya katılan deneklerin yüzde 53,3'ü nükleer santrallerin çevre ve toplum sağlığı için tehdit içerdiği görüşünü bildirirken, yüzde 48,3'ü "Türkiye'nin kendi nükleer teknolojisini geliştirmesi gerektiği" fikrine katıldığını dile getirdi.

- "Bilgim yok" diyenler azaldı

Araştırma kapsamında "Oy verdiğiniz partinin enerji politikaları konusunda ne derece bilgilisiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 46,6'sı "bilgim yok" yanıtını verdi.

Araştırmada bu oranın geçen yılkine göre yüzde 28,5 azaldığı ifade edildi.

"Hükümetin enerji politikalarını destekliyor musunuz?" sorusuna AK Parti seçmeni katılımcıların yüzde 49'u desteklediği yönünde cevap verirken, CHP ve HDP seçmeni katılımcıların yüzde 64, MHP seçmeni katılımcıların ise yüzde 40'ı "desteklemiyorum cevabı verdiği görüldü.

Konular