Yeni elektrik abonesinden kesme bağlama bedeli alınabilir mi?Ankara 9. Tüketici mahkemesi, yeni elektrik abonesinden kesme bağlama bedeli alınmaması gerektiğine karar verdi.

EnerjiSA, tüketici lehine verdiği karar için mahkemeye itirazda bulunmuştu. Ancak Ankara 9. Tüketici Mahkemesi, EnerjiSA'nın açtığı davanın reddine karar verildi.

Elektrik dağıtım şirketi fiilen kesme-bağlama yapmadığı halde bunun ücretini ilk abonelikten sonra gelen ilk faturaya yansıtmaktadır.

Konular