Esenler Belediyesi Emlak Vergisi Borç SorgulamaESENLER BELEDİYESİ EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

Esenler Belediyesi Başkanlığı

Posta Çeki Hesabı : 8706245
Vakıfbank Esenler Şubesi Hs : TR190001500158007298176974

Adres : Fevziçakmak Mahallesi Fevziçakmak Caddesi No:71
Esenler / İSTANBUL 34220Esenler Belediyesi Emlak Vergisi Borç Ödeme İşlemi için Buraya Tıklayınız


EMLAK VERGİSİ

Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisine tabidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun bazı maddeleri 4751 sayılı kanunla değiştirilerek 10, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 36. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2002 mali yılı itibari ile Emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu Kanuna göre ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.

Emlak Vergi değerini tadıl eden sebeplerin ( yeni bir yer satın alınması veya miras yolu ile intikal ) dogması halinde mükellefin yazılı bildirimi üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir .

Bilgi için. 4736 sayılı Kanunla, 4751 sayılı Kanunla, geçici 20 ve geçici 21

· Bina vergisi (Bina Bildirim Formu)
· Arsa vergisi (Arsa Bildirim Formu)
· Arazi vergisinden oluşur (Arazi Bildirim Formu)

Not: Yukarıdaki formlsrı bilgisayarınıza indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Bildirim ne zaman verilir?

Vergi değerini tadıl eden sebeplerin doğması halinde emlak vergisi bildirimi verilmesi gereklidir.

Yeni bir yer satın alındığında

Miras yolu ile intikal ettiğinde

Bildirim verilmediği zaman ne yapılır?

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Emeklilere ait işlemler

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam bir evi olanlar,

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer sandıklardan emekli maaşı alanlar,

Dinlenme amacıyla kullanılan yazlıkları bulunmayanlar,

Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,

Tek meskeni olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazi olanlar

Emekli Formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir.

Emekli Formu İndirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için beyanname verirken:

Tapu ve kimlik fotokopisi

İntikaller için veraset ilamı sureti

Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

Oranlar : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklil ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden gecerli olmak üzere, 3030 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediyesınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Emlak vergisinde %02 (meskenler binde 2, işyerleri binde 4)
Arsa vergisi %06'dır.
Arazi vergisi %02'dir

Ödeme miktarı:

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar hesaplanır.

Ceza : Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (01.02.2002 itibari ile aylık % 7) 2002/3550 sayılı B.K.K.

Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.

Vergiler mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.