Ataşehir Belediyesi Emlak Vergisi SorgulamaAtaşehir Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama İşlemleri için Lütfen Tıklayınız

Ataşehir Belediyesi İletişim ve Adres Bilgileri

Adres: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A Pk: 34746
Ataşehir / İstanbul
Telefon: +90 216 570 50 00
E-Posta: info@atasehir.bel.trEmlak BEYANNAMESİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR? MÜKELLEFLER İÇİN:

• Yeni bir bina inşa edilmesi,
• Mevcut binalara ilave yapılması,
• Mevcut binaya asansör veya kalorifer konulması,
• Binanın tamamen veya kısmen yıkılması,
• Binanın kullanış şeklinin tamamen veya kısmen değişmesi,
• Binanın devamı durumunda olan arsa veya arazinin bu durumdan çıkması,
• Binanın bölünmesi veya ayrılması,
• Bina mülkiyetinin (sahibinin) değişmesi.

NE ZAMAN BEYANNAME VERMELİYİM?

Beyanname verilmesini gerektiren durumlardan biri veya birkaçı meydana gelmiş ise;
Meydana geldiği yılın sonuna kadar sözü edilen olaylar hakkında beyanname verilmelidir.
Ancak, bütçe yılının son üç ayında söz konusu durumlar meydana gelmiş ise (Ekim, Kasım, Aralık aylarında) olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içerisinde mükellefler beyanname vermeleri gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ NERELERDEN ÖDENİR?

• Belediye vezneleri,
• Posta çeki,
• İnternet ve anlaşmalı bankalarda makbuz karşılığı ödenir.
Ödeme makbuzlarının 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME ZAMANI NEDİR?

Beyanname ile beyan edilen; bina, arsa, arazilerin vergisi iki taksit halinde ödenmektedir. Birinci taksit Mayıs ayının, ikinci taksit ise Kasım ayının son gününe kadar ödenmelidir.