Nazilli Belediyesi Emlak Vergisi SorgulamaAydın Nazilli Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama İşlemi için Lütfen Tıklayınız


Emlak Vergisi

İlgili Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İletişim:
Telefon : 0 (256) 313 20 28- Dahili: 376
E-Posta : gelirmudurlugu@nazilli.bel.tr
Adres : Nazilli Belediyesi merkez hizmet binası
Gerekli Belgeler:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
Tapu Fotokopisi

Emlak Vergisi Bildirimi

a- Bina Bildirim Formu
b- Arsa Bildirim Formu
c- Arazi Bildirim Formu
Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)
Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)
Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)
Elektrik ve Su Sözleşmesi (Yeni bitenler için)
Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

Bildirim Ne Zaman Verilir?

Emlak satın alındığında,
Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında,
Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde,
Miras yolu ile intikal ettiğinde,
Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri:

Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir.
Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir.

El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir.

Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Nazilli Belediyesi merkez vezneleri